Bestyreren af www.sejlernet.dk.

Sejleruddannelse: 
 • Duelighedsbevis (1988)
 • Yachtskipper 3 (1991)
 • Yachtskipper 2 (1992)
 • Yachtskipper 1 (1993)
 • VHF-certificat (1996)
 • DS - DH-98 måler
 • DS - kapsejladsmedhjælper
 • DS - seniorsejlerskolelærer
Sejlerskolelærer, praktik (1988-1997), teori (1993-) 
Bemyndiget som censor af Søfartsstyrelsen (1994-)
Sejlerfaring, bådtyper (egen båd Jeanneau Tonic 23):
  Joller, Yngling, Lynæs 18, Spidsgatter, Juniorbåd, Sagitta 20, L-23, Ballad, Grinde, Maxi Fenix, Elvstrøm 38 Stålyacht, Jeanneau 37 Selection, Columbie 451 Ketch, Nauticat 44, Elan 33S, Nordship 28, Møn 27, Møn 331, Skonnerten "Fulton". 
Sejlerfaring, farvande:
  Øresund, Vestlige Østersø, Bælthavet, Kattegat, Roskilde Fjord, Isefjorden, Limfjorden, Slien, Farvandet syd for Fyn, Smålandsfarvandet, Furesøen.

Tilbage...