Sådan vurderes en internetsides indhold.

De steder, hvortil der henvises fra www.sejlernet.dk, kan deles op i tre grupper:
  1. Myndigheder og større organisationer (f.eks. Søfartsstyrelsen, DMI og Dansk Sejlunion). Man bør med rimelighed kunne forvente regelmæssig opdatering og høj kvalitet af informationer hentet disse steder.
  2. Virksomheder (f.eks. sejlmagere, bådforhandlere og bådudlejere). Disse har en professionel interesse i korrekt og opdateret information. Man bør derfor som oftest kunne forvente nøjagtighed og aktualitet. Vær dog opmærksom på, at visse virksomheder er sæsonprægede, og at dette kan påvirke kvaliteten af de informationer, der findes på deres internetsider.
  3. Små foreninger, klubber og organisationer (f.eks. sejlklubber og bådelaug). Man bør ikke altid forvente hyppig, regelmæssig opdatering og nøjagtige oplysninger sådanne steder, da vedligeholdelse af informationerne kan finde sted på frivillig og ulønnet basis og ikke i en egentlig professionel sammenhæng.
Det anbefales brugeren altid at vurdere kildens kvalitet, aktualitet og lødighed og eventuelt verificere indhentede oplysninger andet steds.

Tilbage...