Myndigheder og organisationer 
Søfartsstyrelsen fastsætter regler og forskrifter for blandt andet skibes bygning, udrustning og besætning. Det er Søfartsstyrelsen, som regulerer udstedelse af duelighedsbeviser til fritidssejlere og yachtskippereksaminerne.
Søsportens Sikkerhedsråd udarbejder informationsmateriale om sikkerhed til søs for fritidssejlere. På internetsiden findes blandt andet aktuel information om sejladsregulering i forbindelse med Øresundsforbindelsen og hurtigfærgeruter.
Farvandsvæsenet er nedlagt og opgaverne overtaget af andre. Se forklaring her!
Danmarks Meteorologiske Institut leverer detaljerede vejrprognoser og observationer til gavn for blandt andre fritidssejlere. På internetsiden er der overskuelig adgang til disse informationer.
Dansk Sejlunion er organisation for sejlklubber i Danmark. På internetsiden findes nyheder og informationer inden for såvel kapsejlads som tursejlads.
Geodatastyrelsen udgiver søkort, håndbøger og nautiske publikationer. På internetsiden findes blandt andet produkt- og prislister.