Love og regler Udvalgte bekendtgørelser mv. med relevans for fritidssejlere i Danmark *): Fredede områder og natur- og vildtreservater herunder yngleområder for søfugle og sæler er afmærket i søkortet som forbudt område evt. med angivelse af sæson.

Yderligere informationer om fredningsbestemmelser samt natur- og vildtreservater kan fås hos Naturstyrelsen.
 


*) Teksterne åbnes i Retsinformation.dk