Bådudlejning - side 1

Generel information om leje af båd i Danmark:

Der findes tre former for udlejning af sejlbåde, motorsejlere og motorbåde i Danmark:
  1. Privat udlejning, hvor en privatperson udlejer egen eller egne både.
  2. Udlejningsbureauet, som formidler udlejning fra flere private udlejere.
  3. Udlejningsfirmaet, som på vegne af bådejere udlejer en større antal både, men hvor administration mv. varetages af firmaet og bådene serviceres af dets personale. Firmaet har ofte kontor og servicelokaler på havnen hvorfra udlejningen sker.
Der er ingen officielle krav til føreren af et udlejningsfartøj i Danmark. De fleste udlejere vil dog kræve dokumentation for kendskab til navigation og søvejsregler - f.eks. et duelighedsbevis. Udlejer kan forlange, at lejer demonstrere sin evne til at manøvrere fartøjet inden overtagelse.

I forbindelse med leje af en båd udfærdiges en kontrakt, som dels fastsætter betalingsbetingelser (normalt 25% af lejen ved bestilling, resten 4 uger før overtagelse), dels fastsætter såvel lejers som udlejers ansvar, rettigheder og pligter. Ved overtagelse af båden betales et depositum. Kontrakten fastsætter betingelserne for tilbagebetaling af dette depositum, som bl.a. gælder som sikkerhed i forhold til forsikringens selvrisiko. Normalt lejes en båd fra lørdag eftermiddag til lørdag morgen. Der gives gerne rabat ved leje i flere uger.

Priser, kvalitet og udstyr kan varierer meget. Der er også stor forskel på den service udlejeren udøver. Danske både lejes ofte af tyskere, hvorfor udstyr i båden som f.eks. manualer, søkort og håndbøger kan være på tysk. Søfartsstyrelsen har udformet en teknisk foreskrift for udlejningsfartøjer. Forskriften skal findes i udlejningsfartøjet og kan læses her. I forskriften findes blandt andet bestemmelser om, hvilket sikkerhedsudstyr, der skal være ombord.

Det kan altid anbefales at besigtige båden - evt. prøvesejle den - før der indgås aftale om leje. Ved overtagelse af båden bør den gennemgås i detaljer. Udlejer bør være til stede ved gennemgangen og instruere lejer i korrekt brug af båden og dens udstyr. Ved aflevering af båden sker også en gennemgang, hvor udlejer sikrer sig, at alt er som det skal være, inden depositummet tilbagebetales. Det er meget vigtigt at såvel lejer som udlejer overholder de i kontrakten aftale overtagelses- og afleveringstidspunkter, så båden kan blive behørigt klargjort til næste lejer.

Nedenfor findes nogle relevante links. På side 2 og under adresser og telefonnumre kan der findes flere udlejere - såvel private som bureauer og firmaer.
 

Yachtcharterportal.dk / Dancharter Yachtcharter 
 
Lej en Maxi 77