Tilbage...

Teknisk forskrift for udlejningsfartøjer

13. december 1988 Nr. 29

Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift nr. 29 af 13. december 1988 I medfør af § 2, stk. 5, § 4, § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 584 af 29. september 1988 fastsættes.
 
 

Definitioner:

   

Anvendelsesområde:

   

Konstruktion m.v.

   

Ankerudrustning:

   

Motor- og el-installationer m.v.:

   

Udrustning m.v. i »lille fartsområde«:

   

Udrustning m.v. i »mellemstort fartområde«:

   

Udrustning m.v. i »stort fartområde«:

   

Almindelige bestemmelser:

   

Straffebestemmelser:

   

Ikrafttræden m.v.:

   
                                            Søfartsstyrelsen, den 13. december 1988
                                                       N.J. Bagge
                                                                                                            /Svend Bojesen
 

Tilbage...