Vejr og farvand - danske links 
Vejr, vind, strøm, farvandsudsigter, observationer, vejrradarbilleder mv.
Aktuelle advarsler, skydeadvarsler, ændringer ved fyr og afmærkning mv.
Sejladsudsigten med vind, bølger, strøm, vandstand, vandtemperatur mv.
Søkortrettelser fra Kort- og Matrikelstyrelsen