Vejr og farvand
Vejret fra DMI
Farvandsudsigter (DMI)
Sejladsudsigten fra FRV
Aktuelle advarsler
Efterretninger for Søfarende
Søkortrettelser

Havne
Den Danske Havnelods fra Kort- og Matrikelstyrelsen
Danmarks havneportal
Sejlerens Logbog og Havnelods 2012

Bådannoncer
Scanboat
Yachtworld

Nyheder og blade
Bådmagasinet
Bådnyt

Distancekapsejladser 2012
Palby Fyn Cup
Classic Fyn Rundt
Sjælland Rundt

Diverse
Danske fyrtårne
SejlSikkert.dk
Regler og information om sejleruddannelse
Nordsjællands Sejlerskole