11/11-1998 - Sejlernet.dk 20 år - 11/11-2018

Vejr og farvand
Vejret fra DMI
Farvandsudsigter (DMI)
Sejladsudsigten fra FCOO
Aktuelle advarsler
Efterretninger for Søfarende
Søkortrettelser

Havne
Den Danske Havnelods fra Kort- og Matrikelstyrelsen
Sejlerens Logbog og Havnelods 2019

Bådannoncer
Scanboat
Yachtworld

Nyheder og blade
Bådmagasinet

Distancekapsejladser 2019
Palby Fyn Cup
Classic Fyn Rundt
Sjælland Rundt

Diverse
Danske fyrtårne
SejlSikkert.dk
Regler og information om sejleruddannelse
Nordsjællands Sejlerskole